Pomaže Bog

Dokon pop i parice krsti!

Tamo gde je bog rekao “laku noć”
popovima je svanulo!

Mrtva usta ne govore.
Al’ mogu da glasaju!

Kad su bogovi u sumraku,
popovi uzimaju danak!

Kada se prave glasački spiskovi
niko ne sme da počiva u miru!

Bogovi su pali na teme
kad su videli popovski vozni park!

Grešne će pomilovati Bog.
Nevine uglavnom miluju popovi.

U ovim godinama jedina zemlja
koja bi mi dala azil je ilovača.

Život piše romane.
Smrt se zadovolji i čituljom.

Živim od stare slave.
Hvala mi!

Po opredeljenju sam ateista.
Svoj krst nosim kao najveći vernik!