Garantni rok

U monopolu nad državom
uvek se traži karta više.
 
Ušla mu voda u uši.
Al’ će tek sad da bistri politiku.
 
Naša otadžbina nije praznoverna.
Ni protiv uroka se ne bi pomakla sa mesta.
 
Inteligencija vam je zakržljala?
Procvetaćete u našoj stranci!
 
Policijska brutalnost je na sceni!
Ne spuštajte plavu zavesu.
 
Najjači predizborni adut opozicije je
izraubovan narod.
 
Džaba sejete pamet.
Izdali smo zemlju u arendu.
 
Godina prođe.
Posledice njihovog mandata nikada.
 
Dok se glasalo u ćoravim kutijama,
nijedan glasač se nije osećao kao slepac.
 
Narodu sve češće puca film.
Klapa nikako da padne.
 
Garantni rok predizbornih obećanja
ističe dolaskom garniture na vlast.