Najstariji zanat

Najstariji zanat se politikom zapošljavanja
čuva od odumiranja.

Inteligencija vam je zakržljala?
Procvetaćete u našoj stranci!

Najjači predizborni adut opozicije je izraubovan narod.

Srbiju s mesta pomeraju još jedino klizišta.

Zalili bismo mi još jednu istorijsku pobedu
da nam nije ponestalo suza.

Izjava da je Kosovo srce Srbije poslužila je
kao odlična reklama trgovini ljudskim organima.

Četa đaka stasala je u armiju nezaposlenih.

Nacija koja odumire, ne treba dan državnosti da obeležava na sretenje.
Prigodnije su zadušnice.

U ovim godinama jedina zemlja
koja bi mi dala azil je ilovača.

Revolucija više ne jede svoju decu.
Sada zajedno sa njom umire od gladi.