Transfer blama

Socijalna politika mnoge je dočekala na nož.
Veliki broj građana će u znak protesta baciti kašiku.

U svakoj nesreći ima malo sreće.
Pogotovo ako je tuđa.

Danas je lako negovati lepu sliku o sebi.
Dovoljno je poznavati osnove pfotoshopa.

U igri istina ili izazov
sve je više onih koji se okreću flaši.

Ko o čemu niko o svačemu.

Sve se nosi iz kuće
a mi u kući nema šta nemamo.

Danas bi svaka pušla da bude bestceler.

Transfer blama je izmišljen
da bi se glupost mogla bolje unovčiti.