Ovan predvodnik

Enterijer vladajućoj garnituri
daje mogućnost da se svugde ugradi.

Naša svetla budućnost je stvar prošlosti.

Okrenuo je novi list.
Sad ne zna na kojoj je strani!

Oni koji kliču da bi za nešto dali glavu
uvek nadglasaju one koji su glavu zaista i dali.

Pokažite svoju urinokulturu.
Šarajte malo dok pišate po drugima.

Izlazak iz materine predstavlja
prvo napuštanje zone komfora.

Apelu države da kupujemo domaće,
odazvali su se jedino stranci.

Ima slepaca koji još uvek veruju
da će im oduzimanje nevinosti skinuti mrak sa očiju!

Na koncu konca
uvek ti ostaje kanap.

Danas svaka fosna misli
da vuče poreklo od Tarabića.

Pare su nam nekad rasle na drvetu
a onda je standard pao na niske grane.

Najviši platni razred rezervisan je za akademike
sa kupljenim diplomama.

Naš ovan predvodnik je kurac od ovce.